Samenwerken aan de toekomst van zorg, welzijn en onderwijs.

Wij zijn…

ZIA is een interactieve, creatieve en innovatieve community in de regio MVS (gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam), waarin onderwijs, overheid en ondernemers met elkaar samenwerken aan de toekomst van zorg, welzijn en onderwijs.

Thema’s ZIA

We werken aan de hand van drie thema’s; 1) Onderwijs & Arbeidsmarkt, 2) Onderzoek & Innovatie, 3) Wonen & Welzijn. Deze thema’s geven ons focus en dienen als kapstok in het presenteren van informatie via het fysieke platform ZorgHub en digitale platformen. Daarnaast laten we op deze manier zien dat ZIA zorgprofessionals (in opleiding), jongeren en ouderen actief bij haar activiteiten betrekt.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Onderzoek & Innovatie

Wonen & Welzijn

ZorgHub

Een fysieke plek in de regio, aan de Buys Ballotlaan in Vlaardingen, waar professionals, studenten en jonge mensen vanuit het onderwijs en zorg & welzijn elkaar ontmoeten om van en met elkaar te leren. Bij de ZorgHub kun je ZIA écht beleven.