ZorgHub

Een fysieke plek in de regio, aan de Buys Ballotlaan in Vlaardingen, waar professionals, studenten en jonge mensen vanuit het onderwijs en zorg & welzijn elkaar ontmoeten om van en met elkaar te leren. Bij de ZorgHub kun je ZIA écht beleven.

Wat is de ZorgHub?

De ZorgHub is een belangrijk centrum voor ZIA waar je kennis kan maken met technologische ontwikkelingen in zorg & welzijn en deze kunt uitproberen. Jonge mensen ervaren in de ZorgHub hoe het is om in de zorg te werken en voor studenten van een zorgopleiding is dit de plek om te oefenen met vaardigheden en zich voor te bereiden op hun stage. Zowel docent, student, aankomend student als (zorg)professional wordt uitgedaagd om mee te doen aan het welzijn van ouderen in de regio.

Partners van ZIA werken samen om het imago van zorg en welzijn te verbeteren en meer jongeren en volwassenen binnen de regio te enthousiasmeren voor een baan in de (ouderen)zorg. Bij de ZorgHub worden dagelijks activiteiten georganiseerd die dit stimuleren en waar mensen en organisaties beleven, leren, verbinden en versterken.

Hoe ziet dit eruit?

Beleven bij de ZorgHub ervaar je door als oudere kennis te maken met zorgtechnologie, die het langer thuis wonen mogelijk maakt of het zelfstandig wonen in een verpleeghuis. Ook neemt een medewerker in de zorg leerlingen van de basisschool én hun leerkracht(en) mee in hoe het is om in de zorg te werken en wat het inhoudt. We doen dit in samenwerking met andere partners in de regio en de wijk.

Je kunt jezelf verder ontwikkelen en leren als leerling en student van de middelbare school, mbo en hbo door beroepsoriëntatie te volgen, je stagedoelen te behalen m.b.v. bijvoorbeeld scenarioleren en vaardigheden te oefenen om je toetsen te behalen.

Er worden verschillende evenementen op locatie georganiseerd om mensen in zorg en welzijn, het onderwijs en uit de regio met elkaar te verbinden. We kijken ook naar initiatieven die in de regio groot Rijnmond ontstaan, zodat we elkaar kunnen versterken, uitdagingen bespreekbaar maken en samen kijken naar wat de beste oplossing is.

De huidige en toekomstige initiatieven versterken het imago van zorg en welzijn, waarbij de nadruk ligt op de ouderenzorg. Het welzijn van ouderen wordt verbeterd door het stimuleren van een gezonde leefomgeving.

Waar zorgt de ZorgHub voor?

Partners van ZIA en partijen die interesse hebben in een samenwerking weten elkaar snel te vinden waardoor oplossingen voor uitdagingen in de (ouderen)zorg sneller bedacht en gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is de zorg aantrekkelijker geworden voor jongeren doordat zij de mogelijkheden in de zorg, voor ouderen en bij zorg- en welzijnsorganisaties, voor hun baan zien.

Bovenal levert de ZorgHub een positieve bijdrage aan het welzijn van de mensen in de wijk en door de activiteiten is er meer verbinding onderling. 

Ontwikkeling ZorgHub

Sinds de oprichting van ZIA leeft het verlangen naar een fysieke locatie om samenwerkingen in de regio te stimuleren en te onderhouden. Op de huidige locatie gaan we met elkaar ontdekken wat goed werkt en wat minder goed. De ZorgHub wordt een plek die in ontwikkeling is en blijft, waar we samen werken aan de toekomst van zorg, welzijn en onderwijs.