Zorg Innovatie Centrum (ZIC) | Franciscus Gasthuis & Vlietland

Aanleiding

Het groeiend tekort aan zorgprofessionals, de hoge werkdruk van werkbegeleiders in combinatie met het willen aanbieden van een stageplek aan een grote groep stagiaires, zorgen voor de opdracht om meer en vooral anders op te leiden. We willen zowel jonge verpleegkundigen in opleiding als huidige zorgprofessionals hun passie voor de zorg (terug)geven en hen de kans geven zich verder te ontwikkelen in een aantrekkelijk leer- en werkklimaat.

Hoe ziet het ZIC eruit?

ZIC biedt ± 24 studenten (verpleegkundigen en andere zorgprofessionals) een stageplaats en tegelijkertijd werkt en leert de hele afdeling mee. Digitale leermiddelen worden ingezet waardoor iedere zorgprofessional, in opleiding en gediplomeerd, bekend raakt met digitale vaardigheden en tools. Daarnaast is het doen van onderzoek een belangrijk onderdeel binnen het ZIC waarvoor een lector hogeschool wekelijks aanwezig is op de afdeling. Bekijk hier de video over het ZIC.

Resultaat

Door het aanbieden van stageplaatsen bij het ZIC dragen we bij aan de toenemende vraag naar (opleidingsplekken voor) verpleegkundigen. De wijze van opleiden en begeleiden helpt in het bieden van zelfmanagementondersteuning aan patiënten en de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden.

Daarnaast wordt het lerend samenwerken versterkt, omdat het leren in teamverband gebeurt. Er is een vernieuwende mix van leervormen en leersituaties op de werkplek zelf en door middel van technologische hulpmiddelen zoals een VR-bril of hololens.

De kloof tussen theorie en praktijk wordt verkleind, ook door vaste onderwijsmomenten en intervisie, en door de lector hogeschool. Hij/zij stuurt in onderzoeken aan op het toepassen van verbeteringen en innovaties, begeleidt en verbindt onderwijs met de praktijk.

Andere projecten