Learning community | Argos Zorggroep & Albeda Zorgcollege

Binnen een of meerdere woon-zorggroepen van Argos Zorggroep is een Learning Community opgericht voor stagiaires van de opleiding Verzorgende-IG (VIG) en Mbo-verpleegkundige van Albeda Zorgcollege. Binnen de community gebeurt het leren en begeleiden van de stagiaires op een andere manier. Deze andere vorm van leren en begeleiden staat centraal, waarvan de pilot in 2021 is gestart.

Aanleiding

In het verbeteren en met zekerheid zorg kunnen geven aan bewoners, lopen we in het leerproces van toekomstige collega’s tegen een aantal zaken aan. Dit zijn o.a. het grote aanbod van stagiaires, een hoge werkdruk bij werkbegeleiders en regisseurs door personeelstekort en het aantrekkelijk maken van de ouderenzorg en de functie van onze zorgprofessionals.

Hoe ziet de Learning Community eruit

Binnen een Learning Community/TOF* staat leren en begeleiden centraal op de woonzorggroep en de zorg aan bewoners wordt volledig door het team stagiaires uitgevoerd. Dit team heeft een mix van verschillende niveaus en leerjaren, zodat ze van en met elkaar leren. In het leren worden de studenten gestimuleerd onderzoekend en zelfstandig te zijn en kritisch te kijken naar de zorg die wordt geleverd. De aanpak van de werkbegeleiding is coachend.

 

*Teaching on the Floor

Resultaat

Het leven lang ontwikkelen en leren krijgt meer de ruimte doordat naast stagiaires, praktijkopleiders en werkbegeleiders ook andere zorgprofessionals en andere disciplines op de woon-zorggroep actief deelnemen aan het ontwikkel- en leerproces. Ook verbetert het de onderlinge samenwerking.

Daarnaast dragen structureel ingeplande bijeenkomsten, waarin verdieping plaatsvindt en actief en doelgericht wordt gewerkt aan een actueel thema, bij aan de kwaliteitsverbetering. Deze vinden plaats in de praktijk en worden begeleid door docenten vanuit het onderwijs en de zorgorganisatie. Hierdoor kunnen we in de toekomst ook een aantrekkelijke leerplek zijn voor studenten HBO Verpleegkunde. 

In de toekomst kan het principe van de TOF leerafdeling worden uitgebreid naar andere locaties van Argos Zorggroep.

Andere projecten