Samen opleiden in de ouderenzorg

Jongeren uit de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen
die geïnteresseerd zijn in de veelzijdigheid van de ouderenzorg
kunnen kiezen voor de nieuwe mbo-opleiding ‘Samen opleiden in
de ouderenzorg’.

Aanleiding

In deze nieuwe mbo-opleiding werken Argos Zorggroep,
Frankelandgroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen en
Zorg Innovatie Academie (ZIA) samen met Albeda Zorgcollege
om jongeren op te leiden tot verzorgende of verpleegkundige.
Er is veel aandacht voor de student als beginner in een zorgberoep.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In het eerste studiejaar gaan de jongeren zich oriënteren op
de opleidingen Verzorgende-IG en Mbo-verpleegkundige en
maken zij kennis met de zorg en welzijn rondom de oudere cliënt.
In de bol-opleiding staat het beroep centraal en via werkplekleren
(stages) wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Aan het eind
van het eerste studiejaar volgt een studieadvies voor één van de
twee opleidingen. De opleiding Verzorgende-IG (niveau 3) duurt
dan nog twee jaar. De opleiding Mbo-verpleegkundige (niveau 4)
duurt nog drie jaar,

Resultaat

In de opleiding staat het beroep in de ouderenzorg centraal en via
werkplekleren (stages) wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld.
De docenten van Albeda geven les aan de hand van de
beroepssituaties en sprekende praktijkvoorbeelden. Experts uit de
praktijk komen hun kennis en ervaring delen. In de theorie komen
alle zorgcategorieën van het beroep aan bod en worden studenten
breed opgeleid.

Deze opleiding start, bij voldoende belangstelling, in augustus 2023
in Vlaardingen. Jongeren kunnen zich aanmelden via de website van
Albeda Zorgcollege.

Andere projecten