Feestelijke opening WijkLeerbedrijf Vlaardingen

Met het doorknippen van een lint is op maandag 5 februari jl. het eerste WijkLeerbedrijf in Vlaardingen feestelijk geopend door wethouder Jacky Silos samen met twee studenten. Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in woonzorgcentrum Uitzicht van zorgorganisatie Cedrah aan de Churchillsingel 483. 

Wat je aandacht geeft bloeit en groeit   

Het WijkLeerbedrijf staat voor: samen groeien, bloeien en daar de vruchten van plukken. Om dat symbolisch kracht bij te zetten, wordt binnenkort door de studenten en coördinatoren van het WijkLeerbedrijf nog een appelboompje in de binnentuin van Cedrah geplant. Coördinator Jessica Dubbeld: ZIA, Albeda Zorgcollege, Careyn en Cedrah zijn anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereiding. Ik ben er supertrots op dat we nu gaan beginnen. De studenten zijn enthousiast en staan te poppelen om te beginnen.’  

De student leert en de oudere is geholpen

Als onderdeel van hun opleiding Dienstverlening zorg & welzijn (niveau 2) lopen de studenten van Albeda Zorgcollege stage bij het WijkLeerbedrijf. Deze stage bestaat uit het bieden van extra hulp en ondersteuning aan wijkbewoners. Denk aan samen boodschappen doen, een spelletje spelen, samen licht huishoudelijk werk doen of samen koken, maar ook meegaan naar de dokter of een bijeenkomst in het buurthuis. Kortom, allerlei dingen die het leven van de wijkbewoner makkelijker en prettiger maken. Door ouderen in de wijk te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten maken studenten kennis met de oudere en de zorg die zij nodig hebben. De student leert en de oudere is geholpen.  

Een steuntje in de rug

Het WijkLeerbedrijf is er voor iedereen in de wijk die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud. Er is geen indicatie voor thuiszorg nodig. Het gaat om informele hulp, die aanvullend is aan de thuiszorg. Wethouder Jacky Silos: ‘Het is mooi om te zien hoe hier meerdere dingen samenkomen. Enerzijds kunnen studenten in de praktijk ervaring opdoen en daarmee later makkelijker aan het werk komen. En anderzijds krijgen de wijkbewoners die aandacht en ondersteuning die ze nodig hebben. Een heel waardevolle samenwerking tussen meerdere partijen.’  

Wie komen in aanmerking?

Heeft u behoefte aan wat meer contact en een helpende hand? En vindt u het leuk studenten op weg te helpen naar hun diploma door iets voor hen terug te doen door bijvoorbeeld te helpen met hun huiswerk of het verbeteren van hun taal? Tijdens een intakegesprek bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn. 

Wilt u meer weten?

Neem contact op voor een intakegesprek met een van de coördinatoren via 06-46 94 45 26 of mail naar j.dubbeld@albeda.nl. De coördinatoren werken nauw samen met de docenten van Albeda Zorgcollege die het onderwijs verzorgen en de studenten begeleiden. U kunt een beroep op het WijkLeerbedrijf doen op maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.