Samen opleiden in de ouderenzorg

Jongeren uit de MSV-regio die geïnteresseerd zijn in de veelzijdigheid van de ouderenzorg kunnen vanaf augustus 2023 kiezen voor de nieuwe mbo-opleiding ‘Samen opleiden in de ouderenzorg’.

In deze bol-opleiding werken zorgaanbieders Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen en Zorg Innovatie Academie (ZIA) samen met Albeda Zorgcollege om jongeren op te leiden tot verzorgende of verpleegkundige. Er is veel aandacht voor de student als beginner in een zorgberoep.

In het eerste studiejaar gaan de jongeren zich oriënteren en maken zij kennis met de zorg en welzijn rondom de oudere cliënt. In de opleiding staat het beroep centraal en via werkplekleren (stages) wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Aan het eind van het eerste studiejaar volgt een studieadvies voor één van de twee opleidingen.

Deze opleiding start, bij voldoende belangstelling, in augustus 2023 in Vlaardingen.