Subsidie van Regionaal Investeringsfonds mbo voor Zorg Innovatie Academie

Met het toekennen van een subsidie van 896.992 euro heeft het Ministerie van OCW haar waardering uitgesproken voor de gezamenlijke aanpak die vorm heeft gekregen in Zorg Innovatie Academie. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidie van het rijk om samenwerking tussen onderwijsinstellingen en zorg te stimuleren.